ГРАФИКОН Број на спонтани раѓања и број на царски резови

Преглед на бројот на спонаните породувања и породувањата извршени со царски рез од 2014 до 2019 година и нивниот сооднос на ЈЗУ У Клиника за гинекологија и акушерство – Скопје.