СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

ЈЗУ Универзитеткса клиника за гинекологија и акушерство – Скопје врши јавни набавки согласно планот за јавни набавки.

Деталните информации ќе ги најдете на веб-страницата на e-nabavki.gov.mk/

Раководител на сектор: Офелија Шендова