ЗЛОУПОТРЕБА НА СУПСТАНЦИИ ВО БРЕМЕНОСТА

Луѓето настојуваат да го минимизираат количеството на алкохол кое го консумираат, па и кај мајчините здравствени услуги важи истото правило. Бремените жени кои употребуваат алкохол и дроги се ризични бремености и треба колку е можно порано да се препратат во клиника за менаџмент и следење. Еден до два стандардни пијалоци неделно се сметаат за умерена…

ГЕСТАЦИСКИ ТРОФОБЛАСТНИ БОЛЕСТИ

За гестациска трофобластна болест може да се посомнева доколку кај трудницата се појави ненадејно вагинално крвавење или доколку по абортус или породување, лохиите перзистираат абнормално долго време. Дијагнозата се поставува врз основа наултразвучен преглед и одредување на серумско β hCG. Моларна бременост (Mola Hydatidosa) е болест на плацентата која се карактеризира со трофобластна хиперплазија и…