ЈАВЕН ПОВИК: Избор на правно лице за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

ЈАВЕН ПОВИК: Избор на правно лице за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад 1. Јавен повик 2. Инструкции за Јавен повик 3. Табела – Изјави

Злоупотреба на супстанции во бременоста

Луѓето настојуваат да го минимизираат количеството на алкохол кое го консумираат, па и кај мајчините здравствени услуги важи истото правило. Бремените жени кои употребуваат алкохол и дроги се ризични бремености треба колку е можно порано да се препратат во клиника за менаџмент и следење. Еден до два стандардни пијалоци неделно се сметаат за умерена употреба…

СКРИНИНГ ЗА ФЕТАЛНИ ХРОМОЗОМСКИ АБНОРМАЛНОСТИ

Секоја бременост носи мал ризик од фетални хромозомски аномалии. Инциденцата на трисомија 21, која е причина за Даунов синдром, е помалку од 1/1000 ако мајката има под 30 години, а повеќе од 1/1000 ако мајката е на возраст над 40 години. На повозрасните бремени жени (35-40 год.) треба да им биде понудена хорион биопсија или…

РЕКУРЕНТЕН ГУБИТОК НА БРЕМЕНОСТ

Најмалку три последователни губитоци на бременост е дефиниција за рекурентен губиток на бременоста и треба веднаш да се започне со инвестигација за да се најде причината. Потребно е и порано да се инвестигира во случаи каде има висок ризик за потврдување или доколку бременоста настанала со ин витро фертилизација. Причински абортус се случува во 10-15%…

Пуерперален маститис

Кога кај мајката која дои ќе дојде до покачување на телесната температура, рано започнување на терапија со антибиотици се индицира, со цел да се превенираат компликации (маститис). Мајката треба да продолжи да дои за да ја празни дојката и да го забрза заздравувањето. Стафилококот е причинител во повеќе од половина од случаите. Други најчести причинители…

ПОСТПАРТАЛНА ХЕМОРАГИЈА И ЕНДОМЕТРИТИС

Сомнеж за абнормално крвавење или ендометритис се појавува доколку лохиите добијат светло црвена боја и имаат непријатен мирис, или доколку пациентката има абдоминална болка во долниот дел на абдоменот или ако има покачена телесна температура. Кај ендометритис со изразени симтоми, потребна е интравенска, антибиотска терапија. Нормални лохии се оние каде постпарталниот исцедок вообичаено трае 4-6…

Крвавење во доцна бременост

На бремена жена која крвави не се прави вагинален преглед. Таа треба веднаш да се упати во болница. Ако е неопходно, треба да се изврши консултација со обстертричарите во болница. Најчести причини за тоа се: крвавење поврзано со започнување на породувањето, контракции и отворање на маткиното устие, крвавење предизвикано од вагинален преглед, посткоитално крвавење, крвавење…

Крвавење во бременост (прв и втор триместар, пред 28-та гестациска недела)

Кога има крвавење пред 22-та гестациска недела се препорачува мирување, ако крвавењето е минимално, а контракциите ретки. Ултразвук се препорачува ако е возможно (жив плод е добар прогностички знак). Доколку се појави обилно крвавење или е присутна сериозна болка, пациентката треба да се упати на гинеколошко акушерска клиника. Ако спонтаниот абортус е комплетен и пациентката…

Гестациски трофобластни болести

За гестациска трофобластна болест може да се посомнева доколку кај трудницата се појави ненадејно вагинално крвавење или доколку по абортус или породување, лохиите перзистираат абнормално долго време. Дијагнозата се поставува врз основа на ултразвучен преглед и одредување на серумско β hCG. Моларна бременост (Mola Hydatidosa) е болест на плацентата која се карактеризира со трофобластна хиперплазија…

ГРИЖА ЗА РОДИЛКА ПО ЦАРСКИ РЕЗ

По царскиот рез жените треба да бидат надгледувани директно од страна на соодветно обучен персонал се додека не си ја повратат силата, кардио- респираторната стабилност и можноста за комуницирање. Здравствените работници треба да знаат дека иако е ретко, сепак се случува жените по царскиот рез да имаат потреба од интензивна нега (9 на 1000 случаи).…