ЛАКТАЦИСКИ МАСТИТИС

Кога кај мајка која дои ќе се појави висока температура, рана интервенција со употреба на антибиотици е индицирана, со цел да се спречат компликации (на пр., апсцес) (ннд-C). Мајката треба да се охрабрува да продолжи со доењето, со цел да се испразни дојката и со тоа да се забрза закрепнувањето. Стафилококус е предизвикувачки агенс во…