СКРИНИНГ ЗА ФЕТАЛНИ ХРОМОЗОМСКИ АБНОРМАЛНОСТИ

Секоја бременост носи мал ризик од фетални хромозомски аномалии. Инциденцата на трисомија 21, која е причина за Даунов синдром, е помалку од 1/1000 ако мајката има под 30 години, а повеќе од 1/1000 ако мајката е на возраст над 40 години. На повозрасните бремени жени (35-40 год.) треба да им биде понудена хорион биопсија или…