ПОСТМЕНОПАУЗНА ХОРМОН – ЗАМЕСТИТЕЛНА ТЕРАПИЈА (ХЗТ)

Конечната одлука за почнување со третман ја донесува пациентката. Дискутирајте ги алтернативите на хормонската терапија. Колку е помлада пациентката при менопауза, толку поскоро треба да се започне со третманот. Додајте прогестерон на естрогената терапија кај жени со интактен утерус. Примарна индикација за посменопаузна ХЗТ е третман на менопаузалните симптоми. Индикации за ХЗТ се менопаузални симптоми…