Крвавење во бременост (прв и втор триместар, пред 28-та гестациска недела)

Кога има крвавење пред 22-та гестациска недела се препорачува мирување, ако крвавењето е минимално, а контракциите ретки. Ултразвук се препорачува ако е возможно (жив плод е добар прогностички знак). Доколку се појави обилно крвавење или е присутна сериозна болка, пациентката треба да се упати на гинеколошко акушерска клиника. Ако спонтаниот абортус е комплетен и пациентката…

КОНИЗАЦИЈА

Термините конизација или конусна биопсија на грлото на матката често се користат како синоними за интервенции со различен опсег, и тоа од биопсија во форма на конус на грлото на матката, па сè до ампутација на вагиналниот дел на грлото на матката.