ХЛАМИДИЈАЛЕН УРЕТРИТИС И ЦЕРВИЦИТИС

Потребно е да се дијагностицира болеста и да се третира пациентот навреме за да се избегнат сериозните компликации на пролонгираната или рекурентната инфекција (пелвична инфламаторна болест, неплодност, ектопична бременост). Со цел да се спречи ширењето на хламидијалната инфекција, сексуалните партнери на инфицираниот пациент треба да се прегледаат и третираат. За обемот на испитувања при сомнеж…