Бременоста низ тромесечја

Бременоста трае околу 40 седмици, почнувајки да се брои од првиот ден на последната менструација. Првото тромесечие трае до 13-та недела од бременоста и носи големи промени во телото на жената, кое се прилагодува на растот на бебето. Важно е да разберете дека тоа се нормални промени кои се случуваат од недела во недела од…

ГРАФИКОН Број на спонтани раѓања и број на царски резови

Преглед на бројот на спонаните породувања и породувањата извршени со царски рез од 2014 до 2019 година и нивниот сооднос на ЈЗУ У Клиника за гинекологија и акушерство – Скопје.

СКРИНИНГ ЗА ФЕТАЛНИ ХРОМОЗОМСКИ АБНОРМАЛНОСТИ

Секоја бременост носи мал ризик од фетални хромозомски аномалии. Инциденцата на трисомија 21, која е причина за Даунов синдром, е помалку од 1/1000 ако мајката има под 30 години, а повеќе од 1/1000 ако мајката е на возраст над 40 години. На повозрасните бремени жени (35-40 год.) треба да им биде понудена хорион биопсија или…

РЕКУРЕНТЕН ГУБИТОК НА БРЕМЕНОСТ

Најмалку три последователни губитоци на бременост е дефиниција за рекурентен губиток на бременоста и треба веднаш да се започне со инвестигација за да се најде причината. Потребно е и порано да се инвестигира во случаи каде има висок ризик за потврдување или доколку бременоста настанала со ин витро фертилизација. Причински абортус се случува во 10-15%…

Крвавење во бременост (прв и втор триместар, пред 28-та гестациска недела)

Кога има крвавење пред 22-та гестациска недела се препорачува мирување, ако крвавењето е минимално, а контракциите ретки. Ултразвук се препорачува ако е возможно (жив плод е добар прогностички знак). Доколку се појави обилно крвавење или е присутна сериозна болка, пациентката треба да се упати на гинеколошко акушерска клиника. Ако спонтаниот абортус е комплетен и пациентката…

ГРИЖА ЗА РОДИЛКА ПО ЦАРСКИ РЕЗ

По царскиот рез жените треба да бидат надгледувани директно од страна на соодветно обучен персонал се додека не си ја повратат силата, кардио- респираторната стабилност и можноста за комуницирање. Здравствените работници треба да знаат дека иако е ретко, сепак се случува жените по царскиот рез да имаат потреба од интензивна нега (9 на 1000 случаи).…

ИНСЕМИНАЦИЈА И ИВФ

Причините за лош спермиограм често се непознати, затоа третманските опции за машкиот супфертилитет се малку. Доколку квалитетот на спермата е умерено влошен, се употребуваат инсеминација или ИВФ. За време на интраутерината инсеминација (ИУИ), спермата се инјектира во кавумот на матката. Пред тоа, спермата мора да се сепарира („измие“) од семиналната плазма. Во текот на истиот…

НЕПЛОДНОСТ

Околу 15 % од сите двојки страдаат од неплодност во некој период од животот. Во најголем број случаи се работи за намалена фертилност (супфертилност), односно, потребно е повеќе од една година да се забремени. Стерилитетот претставува комплетна неможност да се забремени и е релативно редок. 80-85% од двојките кои имаат сексуални односи без употреба на…

УПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ ВО БРЕМЕНОСТА

Употребата на кој било лек во текот на бременоста секогаш треба да биде заснована на јасна индикација. Од друга страна, кој било лек којшто е важен за мајката не треба да биде непрепишан. Терапијата треба да биде испланирана уште пред бременоста и треба да се претпочитаат лекови за којшто постојат искуства за употреба во текот…

ЗЛОУПОТРЕБА НА СУПСТАНЦИИ ВО БРЕМЕНОСТА

Луѓето настојуваат да го минимизираат количеството на алкохол кое го консумираат, па и кај мајчините здравствени услуги важи истото правило. Бремените жени кои употребуваат алкохол и дроги се ризични бремености и треба колку е можно порано да се препратат во клиника за менаџмент и следење. Еден до два стандардни пијалоци неделно се сметаат за умерена…