АПГАР – ПРВ ТЕСТ ЗА НОВОРОДЕНЧЕТО

АПГАР – ПРВ ТЕСТ ЗА НОВОРОДЕЧЕТО Оценката за Апгар, таканаречениот апгар тест укажува на брзината и на способноста за прилагодување на новороденчето во услови за живот надвор од матката. Кога бебето ќе се роди, се прави проценка на виталноста по породувањето, која се проценува со методот по Вирџинија Апгар, анестезиолог и првпат бил направен во…