АПГАР – ПРВ ТЕСТ ЗА НОВОРОДЕНЧЕТО

АПГАР – ПРВ ТЕСТ ЗА НОВОРОДЕЧЕТО Оценката за Апгар, таканаречениот апгар тест укажува на брзината и на способноста за прилагодување на новороденчето во услови за живот надвор од матката. Кога бебето ќе се роди, се прави проценка на виталноста по породувањето, која се проценува со методот по Вирџинија Апгар, анестезиолог и првпат бил направен во…

ДОЈДЕ ВРЕМЕ ЗА ПОРОДУВАЊЕ

ДОЈДЕ ВРЕМЕ ЗА ПОРОДУВАЊЕ Зачестеност на контракциите на 5 до 10 минути, во траење и до една минута започнува во горниот дел од стомакот, болки во грбот, колковите и долниот дел од стомакот и тоа чувство се пренесува напред или, пак, пукање на воденикот – ова се сигурни знаци дека породувањето почнало. Како што се…