Фетална ехокардиографија

Феталната ехокардиографија претставува дијагностичка процедура којa овозможува да се види и процени структурата и функционирањето на кардиоваскуларниот систем на фетусот. Со оваа метода може уште во најраната бременост да се откријат вродените срцеви аномалии кај фетусот. Трансвагиналната фетална ехокрадиографија се препорачува да се направи помеѓу 12 и 16 гестациска недела. Ова особено важи за високоризичните…