КЕНГУРИРАЊЕ

Кенгурирање или кенгурската нега на мајката, која уште се нарекува и нега преку контакт кожа на кожа, е техника на згрижување на новороденото во текот на престојот во болница и по пристигнувањето дома. Кенгурирањето најчесто се користи за недоносени бебиња со ниска родилна тежина, за кои постои поголема веројатност да страдаат од хипотермија. Со поставување…