ПОСТПАРТАЛНА ХЕМОРАГИЈА И ЕНДОМЕТРИТИС

Сомнеж за абнормално крвавење или ендометритис се појавува доколку лохиите добијат светло црвена боја и имаат непријатен мирис, или доколку пациентката има абдоминална болка во долниот дел на абдоменот или ако има покачена телесна температура. Кај ендометритис со изразени симтоми, потребна е интравенска, антибиотска терапија. Нормални лохии се оние каде постпарталниот исцедок вообичаено трае 4-6…

Крвавење во доцна бременост

На бремена жена која крвави не се прави вагинален преглед. Таа треба веднаш да се упати во болница. Ако е неопходно, треба да се изврши консултација со обстертричарите во болница. Најчести причини за тоа се: крвавење поврзано со започнување на породувањето, контракции и отворање на маткиното устие, крвавење предизвикано од вагинален преглед, посткоитално крвавење, крвавење…

Крвавење во бременост (прв и втор триместар, пред 28-та гестациска недела)

Кога има крвавење пред 22-та гестациска недела се препорачува мирување, ако крвавењето е минимално, а контракциите ретки. Ултразвук се препорачува ако е возможно (жив плод е добар прогностички знак). Доколку се појави обилно крвавење или е присутна сериозна болка, пациентката треба да се упати на гинеколошко акушерска клиника. Ако спонтаниот абортус е комплетен и пациентката…