Злоупотреба на супстанции во бременоста

Луѓето настојуваат да го минимизираат количеството на алкохол кое го консумираат, па и кај мајчините здравствени услуги важи истото правило. Бремените жени кои употребуваат алкохол и дроги се ризични бремености треба колку е можно порано да се препратат во клиника за менаџмент и следење. Еден до два стандардни пијалоци неделно се сметаат за умерена употреба…

Пуерперален маститис

Кога кај мајката која дои ќе дојде до покачување на телесната температура, рано започнување на терапија со антибиотици се индицира, со цел да се превенираат компликации (маститис). Мајката треба да продолжи да дои за да ја празни дојката и да го забрза заздравувањето. Стафилококот е причинител во повеќе од половина од случаите. Други најчести причинители…

ПОСТПАРТАЛНА ХЕМОРАГИЈА И ЕНДОМЕТРИТИС

Сомнеж за абнормално крвавење или ендометритис се појавува доколку лохиите добијат светло црвена боја и имаат непријатен мирис, или доколку пациентката има абдоминална болка во долниот дел на абдоменот или ако има покачена телесна температура. Кај ендометритис со изразени симтоми, потребна е интравенска, антибиотска терапија. Нормални лохии се оние каде постпарталниот исцедок вообичаено трае 4-6…

Крвавење во доцна бременост

На бремена жена која крвави не се прави вагинален преглед. Таа треба веднаш да се упати во болница. Ако е неопходно, треба да се изврши консултација со обстертричарите во болница. Најчести причини за тоа се: крвавење поврзано со започнување на породувањето, контракции и отворање на маткиното устие, крвавење предизвикано од вагинален преглед, посткоитално крвавење, крвавење…

Гестациски трофобластни болести

За гестациска трофобластна болест може да се посомнева доколку кај трудницата се појави ненадејно вагинално крвавење или доколку по абортус или породување, лохиите перзистираат абнормално долго време. Дијагнозата се поставува врз основа на ултразвучен преглед и одредување на серумско β hCG. Моларна бременост (Mola Hydatidosa) е болест на плацентата која се карактеризира со трофобластна хиперплазија…

Жртвите на сексуално насилство треба да знаат дека не се сами – постојат безбедни места за нив

Како резултат на ратификацијата на Истанбулската конвенција, во земјава се отворени три центри за упатување жртви на сексуално насилство- во Скопје, Тетово и Куманово. Тоа што е потребно е да се зголеми визибилноста на овие центри, за жртвите да бидат информирани што се прави на терен откако тие ќе пријават случај на сексуално насилство. Хелсиншкиот…

Приска тест

Пренаталните скрининг-тестови се група на тестови, кои му даваат информации на докторот во каква состојба се наоѓа бремената жена и нејзиното бебе. Со помош на Приска-системот, употребувајќи тест-алгоритми и ризик фактори, се генерираат различни калкулации на ризик за добивање на комплетен извештај за точна проценка на високоризични бремености. Ова се многу важни информации за докторот…

ФОТОТЕРАПИЈА ПРИ ПОЈАВА НА ФИЗИОЛОШКА ЖОЛТИЦА

Многу новороденчиња во првата недела покажуваат мало пожолтување на кожата. Речиси кај 70 отсто од нив се дијагностицира жолтица уште во првите денови. Но, 90 отсто од нив се со физиолошка жолтица, а само 10 отсто се со патолошка жолтица. Оваа состојба не треба да ги загрижува родителите, затоа што физиолошка жолтица исчезнува за неколку…

Апгар тест

Апгар-тест е едноставна метода за брза проценка на здравствената состојба на детето веднаш по раѓањето. Тестот бил измислен од анестезиологот Вирџинија Апгар, која прв го спровела во 1952 година. Целта на Апгар-тестот е да го утврди ефектот на акушерската анестезија врз бебињата. Почетните букви од критериумите, на англиски јазик, го даваат името АПГАР: Appearance: изглед…

4Д – ултразвучен преглед

Исклучително важен ултразвучен преглед кој се врши од 22 до 26 недела во беменоста се нарекува 4Д ултразвучен преглед. Во текот на овој преглед детално се анализираат мозочната структура, лицето, вратот, срцето и големите крвни садови на бебето, `рбетниот столб и континуитетот на стомачниот ѕид, дијафрагмата, бубрези, бешиката, гениталиите, екстремитетите, папченикот, постелката, плодовата вода, како…