Пуерперален маститис

Кога кај мајката која дои ќе дојде до покачување на телесната температура, рано започнување на терапија со антибиотици се индицира, со цел да се превенираат компликации (маститис). Мајката треба да продолжи да дои за да ја празни дојката и да го забрза заздравувањето. Стафилококот е причинител во повеќе од половина од случаите. Други најчести причинители…