Гестациски трофобластни болести

За гестациска трофобластна болест може да се посомнева доколку кај трудницата се појави ненадејно вагинално крвавење или доколку по абортус или породување, лохиите перзистираат абнормално долго време. Дијагнозата се поставува врз основа на ултразвучен преглед и одредување на серумско β hCG. Моларна бременост (Mola Hydatidosa) е болест на плацентата која се карактеризира со трофобластна хиперплазија…