Злоупотреба на супстанции во бременоста

Луѓето настојуваат да го минимизираат количеството на алкохол кое го консумираат, па и кај мајчините здравствени услуги важи истото правило. Бремените жени кои употребуваат алкохол и дроги се ризични бремености треба колку е можно порано да се препратат во клиника за менаџмент и следење. Еден до два стандардни пијалоци неделно се сметаат за умерена употреба…