Апгар тест

Апгар-тест е едноставна метода за брза проценка на здравствената состојба на детето веднаш по раѓањето. Тестот бил измислен од анестезиологот Вирџинија Апгар, која прв го спровела во 1952 година. Целта на Апгар-тестот е да го утврди ефектот на акушерската анестезија врз бебињата. Почетните букви од критериумите, на англиски јазик, го даваат името АПГАР: Appearance: изглед…