Злоупотреба на супстанции во бременоста

Луѓето настојуваат да го минимизираат количеството на алкохол кое го консумираат, па и кај мајчините здравствени услуги важи истото правило. Бремените жени кои употребуваат алкохол и дроги се ризични бремености треба колку е можно порано да се препратат во клиника за менаџмент и следење. Еден до два стандардни пијалоци неделно се сметаат за умерена употреба…

СКРИНИНГ ЗА ФЕТАЛНИ ХРОМОЗОМСКИ АБНОРМАЛНОСТИ

Секоја бременост носи мал ризик од фетални хромозомски аномалии. Инциденцата на трисомија 21, која е причина за Даунов синдром, е помалку од 1/1000 ако мајката има под 30 години, а повеќе од 1/1000 ако мајката е на возраст над 40 години. На повозрасните бремени жени (35-40 год.) треба да им биде понудена хорион биопсија или…

РЕКУРЕНТЕН ГУБИТОК НА БРЕМЕНОСТ

Најмалку три последователни губитоци на бременост е дефиниција за рекурентен губиток на бременоста и треба веднаш да се започне со инвестигација за да се најде причината. Потребно е и порано да се инвестигира во случаи каде има висок ризик за потврдување или доколку бременоста настанала со ин витро фертилизација. Причински абортус се случува во 10-15%…

Гестациски трофобластни болести

За гестациска трофобластна болест може да се посомнева доколку кај трудницата се појави ненадејно вагинално крвавење или доколку по абортус или породување, лохиите перзистираат абнормално долго време. Дијагнозата се поставува врз основа на ултразвучен преглед и одредување на серумско β hCG. Моларна бременост (Mola Hydatidosa) е болест на плацентата која се карактеризира со трофобластна хиперплазија…

УПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ ВО БРЕМЕНОСТА

Употребата на кој било лек во текот на бременоста секогаш треба да биде заснована на јасна индикација. Од друга страна, кој било лек којшто е важен за мајката не треба да биде непрепишан. Терапијата треба да биде испланирана уште пред бременоста и треба да се претпочитаат лекови за којшто постојат искуства за употреба во текот…

OДЛОЖУВАЊЕ НА МЕНСТРУАЛНИОТ ЦИЛКУС

Одложувањето на менструацијата е можно со употреба на прогестерон. Се преферира одложување на времето на менструација пред патување или друг важен настан, но не за време на менструацијата (на овој начин се избегува употребата на лекарства во текот на патување). Жените кои се на комбинирани контрацептивни лекови го користат ова за одложување на менструацијата. Жени…

СПОНТАН АБОРТУС

Спонтаниот абортус е најчеста компликација на раната бременост. Меѓу жените кои знаат дека се бремени, стапката на спонтан абортус е околу 10 до 20 отсто, додека стапките меѓу сите оплодувања се околу 30 до 50 отсто. Кај оние на возраст под 35 години, ризикот е околу 10 отсто, додека околу 45 отсто кај оние на…