Приска тест

Пренаталните скрининг-тестови се група на тестови, кои му даваат информации на докторот во каква состојба се наоѓа бремената жена и нејзиното бебе. Со помош на Приска-системот, употребувајќи тест-алгоритми и ризик фактори, се генерираат различни калкулации на ризик за добивање на комплетен извештај за точна проценка на високоризични бремености. Ова се многу важни информации за докторот…