ГРИЖА ЗА БЕБЕТО ПО РАЃАЊЕТО СО ЦАРСКИ РЕЗ

Соодветно квалификувано лице за реанимација на новороденото дете треба да биде присутно за време на царскиот рез кој се изведува под целосна анестезија, или тогаш кога има можност за загрозување на живото на новороденчето. Кај новороденчињата родени со царски рез постои поголема веројатност за пониска телесна темепратура и термалната нега треба да биде во согласност…

ФОТОТЕРАПИЈА ПРИ ПОЈАВА НА ФИЗИОЛОШКА ЖОЛТИЦА

Многу новороденчиња во првата недела покажуваат мало пожолтување на кожата. Речиси кај 70 отсто од нив се дијагностицира жолтица уште во првите денови. Но, 90 отсто од нив се со физиолошка жолтица, а само 10 отсто се со патолошка жолтица. Оваа состојба не треба да ги загрижува родителите, затоа што физиолошка жолтица исчезнува за неколку…