4Д – ултразвучен преглед

Исклучително важен ултразвучен преглед кој се врши од 22 до 26 недела во беменоста се нарекува 4Д ултразвучен преглед. Во текот на овој преглед детално се анализираат мозочната структура, лицето, вратот, срцето и големите крвни садови на бебето, `рбетниот столб и континуитетот на стомачниот ѕид, дијафрагмата, бубрези, бешиката, гениталиите, екстремитетите, папченикот, постелката, плодовата вода, како…