ФОТОТЕРАПИЈА ПРИ ПОЈАВА НА ФИЗИОЛОШКА ЖОЛТИЦА

Многу новороденчиња во првата недела покажуваат мало пожолтување на кожата. Речиси кај 70 отсто од нив се дијагностицира жолтица уште во првите денови. Но, 90 отсто од нив се со физиолошка жолтица, а само 10 отсто се со патолошка жолтица. Оваа состојба не треба да ги загрижува родителите, затоа што физиолошка жолтица исчезнува за неколку…