ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕНЗИВНА НЕОНАТАЛНА НЕГА И ТЕРАПИЈА (ОИНТ)

Одделението за интензивна неонатална нега и терапија на ГАК е високо специјализирана единица за предвремено родените бебиња и критично болни доносени новороденчиња (за родени предвреме, новородени на кои им треба технолошка поддршка, новородени со комплицирана семејна историја и тешки новороденчиња во тешка состојба која може да доведе до рана смрт). Нашиот медицински тим од 6…